مارس 4, 2021

تأمین منابع مالی برای تأسیس رستوران

رستوران ساز از ابتدای شکل‌گیری ایده برای سرمایه‌گذاری و راه اندازی رستوران تا زمان به ثمر نشتن پروژه، در کنار شما می‌ماند. منبع : http://restoransaz.com/restaurant-launch/iranian-restaurant-launch/#%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86 مهم‌ترین گام …

نبود حریم ‌معنوی در ساخت خانه عامل فروپاشی خانواده در غرب است

به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام علی کشوری شامگاه سه‌شنبه در نشست تخصصی تبیین اجمالی مقررات ساختمان در مقایسه با مقررات ملی ۲۲گانه ساختمان که به صورت وبینار توسط …