نوامبر 29, 2022

از خواب بیدار امریکا: تقاضا سیاستمداران قرار داده و سیاست های قبل از, سیاست!

[ad_1]

من مریض و خسته و من قصد ندارم به آن را ندارد! این کلمات معروف از فیلم شبکهباید تبدیل به شعار آمریکایی که خسته از بودن توسط سیاستمداران که به نظر می رسد به طور مداوم خود را شخصی/ برنامه های سیاسی و منافع شخصی جلوتر از منافع مشترک و نیازهای اولویت و مرتبط است. پایدار اقدامات ما نیاز امروز شاید بیش از همیشه در حافظه اخیر! آیا آن را نمی شود خوب اگر کسانی که ما انتخاب می شوند در واقع قرار دادن معنی دار مربوطه به خوبی در نظر گرفته سیاستبا تمرکز بر ما منافع هر دو کوتاه مدت و همچنین در دیگر اجرا شود ؟ با که در ذهن این مقاله تلاش خواهد کرد به طور خلاصه, در نظر, بررسی, بررسی و بحث در مورد استفاده از حفظی رویکرد این به چه معناست و نشان دهنده و به همین دلیل آن بسیار مهم است.

1. اولویت ها; برداشت; مردم; برنامه ریزی: که اولویت های شایسته در نظر گرفته شود به عنوان ضروری ترین? چگونه می تواند هر مقام می دانم که درک و چین نمایندگی خود را با برداشت از ترکیبات مگر اینکه/ تا. او طول می کشد زمان و تلاش برای به طور موثر گوش دادن و یاد بگیرند ؟ آنچه مهم تر از درمان همه مردم ما به همان اندازه به عنوان قانون اساسی ما تضمین می کند و تاکید می کند? اگر سیاست های ایجاد شده در راه اتفاقی و نه بر اساس کیفیت برنامه ریزی همه ما رنج می برند!

2. گزینه; فرصت ها; ذهن باز: این راه من یا بزرگراه! متاسفانه بیش از حد اغلب کسانی که انتخاب می شوند, ادامه, با این نوع تمرکز! ما باید نشان داده و از افرادی که در نظر گرفتن گزینه های مختلف و جایگزین با یک ذهن باز پس هر کس لذت می برد, به عنوان بسیاری از فرصت های ممکن!

3. گوش دادن; اطلاعات; پیشرو: ما شایسته نمایندگی مردم که به طور موثر گوش دادن و یادگیری از هر مکالمه و تجربه! اجتناب از کسانی که موفق به نشان دادن آنها در واقع پیشرو در متمرکز اساسی گرا به شیوه ای!

4. یکپارچگی; اهمیت; نوآوری; تصور کنید; ایده ها و ایدئولوژی: اگر چه ما نیاز و شایسته آن تعداد کمی از کسانی که ما منتخب ادامه با اصل مطلق صداقت! آنها قادر به تشخیص اهمیت آوردن ما با هم و هماهنگی ایده های کیفیت, با ایدئولوژی آمریکایی! آنها باید قادر به تصور کنید که امکانات و مهارت ها/ توانایی به نوآوری برای مربوطه پایدار نیاز دارد!

5. شخصیت; مراقبت از; ایجاد/ خلاق; مشترک: قبل از انتخاب مردم ما باید با در نظر گرفتن کیفیت خود را از شخصیت و این که آیا خود مراقبت واقعی است یا خالی دیگری وعده و شعارهای! رهبران بزرگ ایجاد یک مثال برای بهتر و خلاقیت را در مورد تغییرات برای بهتر و مشترک خوب!

6. شما خود را: تقاضای آنها قرار داده, شما, پیش از دستور کار خود! تبدیل به شخصی خود را قرار دهید و اجازه دهید آنها را می دانم که شما انتظار می رود و سزاوار بهتر!

چرا ما شاهد چند تا از مقامات دولتی که قرار سیاستکه در خدمت خوب بیشتر جلوتر از خود را شخصی/ دستور کار سیاسی و منافع خود را? اگر شما می خواهید بهتر است شما باید آن را تقاضا!

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *