اکتبر 5, 2022

خورشید سفید – قلب آموزش

[ad_1]

کاما از هوی Neng گفت که

“از زمان بسیار قدیم است و در عمل برای یک بودا به تصویب در حقیقت اصلی برای خود جانشین انتخاب شده و یکی از بزرگ خاندان خود را به دیگری انتقال آگاهی از اصلی قلب است.”

این انتقال انجام شد و بدون کلمات. این آموزش که رفت به طور مستقیم از قلب به قلب است. آنچه که گذشت را از یک نسل به نسل بعدی بود قلب آموزش مستقیم ارتباط بین انسان طبیعت و ذات الهی. این آموزش فعال گذشته پرستاران و عقل از سر فرزانگان به دیدن فراتر از اشکال ساخته شده و آن را ممکن است برای آنها را به درک با وضوح کامل بدون سردرگمی و تناقض و یا تضاد. آنها پس از آن قادر به تمرین کردن حقیقت با عدالت و گسترش دانش و حقیقت به طور گسترده ای.

قلب آموزش ساده اما در عین حال آسان برای جذب و یا روشن شود مگر اینکه یکی بسیار عاقلانه است. این آموزش از جوهر حقیقت و قرار دادن آن را به عمل در زندگی روزانه; یکی خواهد اطمینان کامل رهایی و آزادی از موانع. قلب آموزش انتقال تائو و استاد زی سی که به دنبال آن در سنت کنفوسیوس یک بار گفت:

“تائو ارزشمند است توسط کسانی که می دانند. آن را نمی خواهد به هر کسی غیر از حق فرد است.”

همه از نسل حضرت ابراهیم مقدسان و بودا پس از دریافت تائو یا قلب آموزش بلافاصله تبدیل چرخ دارما برای نجات موجودات. با عقل بزرگ آنها نوشت درک خود را از حقیقت و قلب آموزش در متون است که ما در حال حاضر به نام مقدس. در اصل این کتاب مقدس در نظر گرفته شده به عنوان یک راهنمای یک راه برای برطرف کردن ابهام به طوری که در نهایت کشتکار خواهد بود قادر به درک ماهیت واقعی خود را در طبیعت است.

پس از درگذشت این بزرگ پرستاران عقل از سر فرزانگان و پیشگامان تعداد کمی از مردم قادر به درک عمیق خود را نوشته و یا به طور کامل درک فنی از ماهیت واقعی خود را. دلیل این است که پیام های مخفی که زمینه ساز تمام کتاب مقدس را نمی توان به طور مستقیم توضیح داده شده در کلمات است. این زمان با توجه به آسمانی مراحل درست نبود به صورت گسترده انتشار قلب آموزش و جوهر مقدس باقی مانده است به طور کلی نامعلومی.

زمانی که این اصلی درک متون باقی می ماند پنهان این اثر از متون خود را حداقل است حتی اگر آنها صادر شده است از هزاران سال به زمان حال است. در متون هر چند نوشته شده توسط روشن پرستاران و عقل از سر فرزانگان تبدیل آموزه ها و فلسفی بودند. در نظر گرفته شده ارائه رهایی نهایی از طبیعت واقعی ما است نه به طور کامل درک و متوجه شدم این رو انسان نگه می دارد در جستجوی حقیقت.

دکترین معنی متحده که

“روشهای دولت از امپراتور ون و وو امپراتور نمایش داده می شود چوبی یا بامبو اسلاید. در حالی که امپراتور زندگی خود را امپراتوری رونق گرفت اما پس از مرگ, حتی اگر خود را به دستورالعمل های نوشته شده در قرص باقی مانده است سبک خود را از دولت رها شده بود.”

این است چگونه کلمات نوشته شده ممکن است به دنبال و یا شکست خورده که خود ذات است نه درک و فهم است.

جهان در حال حاضر بسیار متفاوت در شرایط فیزیکی به خصوص بسیار کارآمد فن آوری ارتباطات و مسافرت است. روحی شرایط خیلی تغییر کرده است. نیز وجود دارد بسیاری از مردم که تبدیل شده به دور از تعقیب ثروت مادی به کشت زندگی خود را. آن زمان برای قلب آموزش به گسترش به تمام مردم به این دلیل که زمان رسیدن به آسمانی تائو به ارمغان آورد به جهان است. کسانی که با میل روبرو می شوند آسمانی تائو و این سخن آسمانی من معلم JiGong:

“تائو از بهشت است که بسیار ارزشمند است. یک سال می گذرد و یک سال می آید. زمانی که بزرگ تائو در Nirvana (latency), که در آن هیچ می تائو دنبال شود و مورد بررسی قرار گرفت. مهم نیست که چقدر پول شما می توانید خرید و جریان بازگشت از زمان.

گل که می افتد; نمی تواند بازگشت به بالای درخت. نه می تواند آب است که جریان بازگشت به آن بهار است. این صحنه های زیبا از غروب آفتاب از بین می رود پس از ظهور ، حتی آثار صالح خواهد شد دور گرفته شده توسط ” رسول مرگ است.’ در حال حاضر ‘رسول از مرگ’ به نظر می رسد در یک مکان از راه دور و بدون قصد به زور در نزدیکی شما, اما ندانسته و unnoticeably می آید!”

زمان بسیار ارزشمند است. آن است که رسیدن آسمانی زمان که قلب آموزش می توان نشان داد به کسانی که با میل. آن است که انتقال جوهر از تائو از قلب به قلب وجود دارد هیچ کلمه و آن را نیز به نام ‘بی حرف سوترا.’ ما نمی دانیم فردا چه اتفاقی خواهد افتاد و یا دقیقه بعد از مرگ آمده می تواند در هر زمان به هر کسی صرف نظر از اینکه ما جوان یا پیر. تابوت است برای مردم مرده و نه مردم می گوید بهشت است. قلب آموزش است که اجازه می دهد تا ما را به فراتر از چرخه تولد و مرگ و پایان چرخه تناسخ در جسم تازه.

در طول زمان از Sakyamuni بودا 2500 سال پیش قلب آموزش منتقل شد با استفاده از یک گل طلایی. ایلخانی Arya Mahakasyapa دریافت جوهر از تائو که بودا برگزاری طلایی گل در مقابل چشمان او به او نگاه کرد و گفت: “من درست دارما در چشم من.” بقیه جانبازان نیست دریافت پیام و انتقال اما Arya Mahakasyapa لبخند زد بودا دانستن پاسخ به این حقیقت و الهی خود ماهیت واقعی.

نویسنده: T. A جویدن

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.