نوامبر 26, 2022

دو شاهد از وحی 11

[ad_1]

دو شاهد از وحی 11. که این دو میپردازد ؟ چه آنها می گویند ؟ چرا آنها به نام دو شاهد? چگونه پیام خود را اعلام شود? و وجود هر گونه اهمیت ویژه ای به این واقعیت است که آنها در حال مستقر در اورشلیم ؟ خدا کلیسا اغلب فکر کردن در مورد این چیزها اما همه ما نیاز به دانستن پاسخ به این پرسش حیاتی به خصوص پس از دو شاهد به زودی ساخت اولین خود را بر صحنه جهان!

حتی به عنوان متحد اروپا است که مطرح شده و تا قبل از چشم ما فقط به عنوان Herbert W. Armstrong گفت: این امر نیست آن را معقول و منطقی است که خدا بالا بردن دو شاهد که شهادت در برابر آن ؟ و حتی به عنوان خدا کلیسا نزدیک شدن به پایان خود کمیسیون بزرگ (Herbert W. Armstrong در زمان انجیل در سراسر جهان کلیسا باید هشدار می دهند جهان) نیست تنها منطقی است که دو شاهد باید ابتدا آنها? (یوحنا 3:30). نمی اشعیا پیش بینی این رویداد زمانی که او نبوت از “شب زمانی که هیچ انسان می تواند کار کند” اما ما این اطمینان دو آنها خدا را به طور همزمان افزایش دهد تا به انتقال نور خود را? (اشعیا 60:1-2).

به نظر می رسد که تمام قدرت و جلال ایلیا, دفتر, نیست, برای برآورده شود تا پس از خدا کلیسا حذف شده است به “جای او” و دو بخش از روح خدا ما منتقل جانشین – دو شاهد! (مکاشفه 12:14; 2 Kings 2:9).

خدا می گوید که او باید ایستگاه مراقبان در اورشلیم. چرا ؟ به منظور آرامش خود را اسیر کلیسا و اسرائیلی مردم است. چگونه می شود آنها را با آسودگی? با این اطمینان که خدا ما خواهد آمد و ما را نجات دهد و انتقام ما را از دشمنان ما (بني اسرائيل 62:6-7; 40:1; 35:3-4)! این کمیسیون خاص و مسح از دو شاهد است که به وضوح ثبت شده در اشعیا 61:1-2.

به یاد داشته باشید ریشه های خود را

ملاکی 4:5-6 بیشتر نشان می دهد که آنها برای آماده سازی این کشور از اسرائیل برای آمدن پادشاه ما با غسل تعمید توبه که آنها را آماده برای دریافت روح القدس (که به ریخت و در بازگشت مسیح). که ملی آماده است و تنها اگر اسرائیل در قلب است پشت به قلب پدران ما (ابراهیم و اسحاق و یعقوب) و پس از آن در قلب ما باید تبدیل به خدای پدران ما و خود دین.

در حال حاضر وجود دارد یک “نسل شکاف” بین پدران و ما به این دلیل که دین خواسته اطاعت از قانون خدا. ابراهیم به رسمیت می شناسد و تنها مطیع خود را به عنوان وارثان قانونی (پیدایش 18:19; یوحنا 8:39; غلاطیان 3:29). و از آنجا که ما یک باغی ملت و مردم (بني اسرائيل 30:9) ابراهیم حاضر به اذعان آمریکا (اشعیاء 63:16; هوشع نبی 5:7; 6:7).

اگر اسرائیل جرات رد این لازم “خانواده” خواهد بود که ما مستقیم به پدر آسمانی ما خدا مجبور خواهد شد برای از بین بردن تمام سرکش زندگی از خاموش چهره زمین. چرا ؟ چرا که اسرائیل خداست ملی نخستزاده و قانون خواسته های مرگ به لجبازی فرزندان (تثنیه 21:18-21; ملاکی 4:6)! خدا متوجه می شود که اگر اسرائیل نمی تواند ذخیره شود و سپس هیچ کشوری می تواند. ادامه داد: وجود اسرائیل حیاتی برای بقای تمام ملل زیرا اسرائیل ملی نمک به عنوان کلیسای خدا است معنوی نمک!

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *