آگوست 7, 2022

شواهد به مزایای آموزش مونته سوری

[ad_1]

در کتاب مونته سوری: علم پشت این نابغه Lillard می نویسد: “پژوهش های نوین در روانشناسی نشان می دهد که مونتسوری سیستم بسیار مناسب برای کودکان چگونه یادگیری و توسعه از سیستم سنتی است.” او در ادامه توضیح می دهد که اگر چه زمان سیستم مدارس دولتی بهتر است از نظر مدیریت هزاران نفر از دانش آموزان این فرض که کودکان در حال خالی عروق انتظار پر شود با همان اطلاعات را با استفاده از همان روش ناقص است و می تواند منجر به کودکان آکادمیک را پشت سر گذاشت. این مخلوط را با یک پاداش و مجازات در سیستم آموزش است نه لزوما موثر ترین راه آموزش جوانان ما. یکی از اصول اساسی مونته سوری فلسفه است که کودکان به طور طبیعی با انگیزه برای پاداش خود را به موفقیت ها و دستاوردهای خواهد شد و با استفاده از شکست به عنوان یک پلت فرم برای بهبود به جای به عنوان یک مجازات است.

وجود دارد به نظر می رسد به طور قابل توجهی بیشتر تفاوت در علمی و اجتماعی دستاوردهای دانش آموزان در مدارس مونته سوری در پایین اجتماعی و اقتصادی منطقه بیش از کسانی که حضور در مدارس دولتی. Lillard در بر داشت که شکاف دستاورد کاهش به عنوان شما بالا رفت و اجتماعی و اقتصادی نردبان بین مدارس سنتی و مدارس مونته سوری. نیز وجود دارد یک همبستگی بين بهبود دستاوردهای علمی و با استفاده از روش مونته سوری برای کسانی که با فیزیکی توجه و اختلالات روانی. این یافته ها قابل توجه در آن وجود دارد یک جایگزین برای کم سطح اقتصادی خانواده ها و کودکان به چالش کشیده برای دریافت آموزش با کیفیت است که با این نسخهها کار برای آنها بهتر از آنچه در مدارس سنتی را ارائه می کنند.

به اندازه کافی جالب توجه در طول تحقیقات خود را برای او کتاب را به عنوان به خوبی به عنوان او تحقیقات با دانشگاه ویرجینیا; Lillard قادر به پیدا کردن هر گونه نقص بزرگ در روش مونته سوری در آموزش و پرورش. که گفت که او متوجه می شود وجود دارد کارهای زیادی هنوز باید انجام شود و همه مدارس مونته سوری در برابر خلق شده اند. وجود دارد سه مکتب فکری اصلی در روش مونتسوری. همانطور که در بالا وجود دارد از purists و کسانی که بافت اصلی فلسفه برای انطباق با جوامع خاص. نیز وجود دارد یک مدرسه است که به شدت بر طبیعت و محیط زیست و علوم.

عمده ای سقوط برای روش مونته سوری است که وجود دارد بسیاری از مدارس مونته سوری که معتبر نیست. اگر چه وجود دارد بیش از 5000 مدارس مونته سوری در ایالات متحده است و تاخیر در ایجاد یک همه جانبه روش مونته سوری اعتباربخشی سیستم است که تمام مدارس نوبت به. در حال حاضر چند سازمان که ارائه مجوز رسمی اما تمرکز این ممکن است یک گزینه بهتر برای کمک به مدرسه مونته سوری سیستم به سطح بعدی.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.