نوامبر 27, 2022

قیمت، مشخصات و خرید گوشواره طبی کافل

این گوشواره با هدف به حداقل رساندن عفونت و جلوگیری از بسته شدن گوش طراحی شده است و عوارض ناشی از سوراخ کردن گوش به وسیله تفنگ سوراخ کننده را به حداقل می رساند. محصولات با کیفیتی چون گوشواره طبی کافل را به سهولت به دست شما در کمترین زمان ممکن می رساند و در موارد بسیار نادری که محصول مشکلی داشته باشد آن را در اسرع وقت و بدون هیچ گونه هزینه ای تعویض خواهد کرد. تا دو روز اول اصلاً به گوشواره دست نزنید.

اميد است در آينده نزديک در جلدهاي بعدي ميراث فرهنگي نطنز نگارش آقاي سيدحسين اعظم واقفي صورت کامل وقفنامه درج شود.34- جمع رَبع به معني خانه و محلّه است.35- نوعي دينار که در عهد مغول و تيموريان و صفويان متداول بوده است.

36- کلمهاي است که «مناصفة» خوانده ميشود.37- اين سه مورد و برخي موارد ديگر با 38- اين سه مورد و برخي موارد ديگر با شيعه بودن 39- اين سه مورد و برخي موارد ديگر با شيعه بودن 40- شيره خرما يا انگور.41- جمع فرش.

42- گويا معنايش اين باشد که مشغول ساختن آن هستند. گوشواره طبی کافل

43- يک نوع گليم يا پارچه که از کتان منسوب به جهرم ساخته ميشده است.44- يعني بتمامها.45- نوههاي پسري.46- شايد اين طور صحيح باشد.47- در اصل تکرار شده است.48- يعني بتمامها.49- ظاهرا مقصود صاحب قدرتهاي زورگو است.

50- صدور جمع صدر به معني رئيس، و يکي از عناوين دولتمردان بوده است.51- شايد طور ديگر خوانده شود.52- به عقيده آقاي اعظم واقفي اين کاتب همان ابوبکر طهراني اصفهاني مؤلف تاريخ ديار بکريه است و اين نظريه دو شاهد قوي دارد: يکي اينکه در شرح حال او نوشتهاند که منشيگري ميکرده، و ديگر اينکه گوشواره طبی کافل تاريخ کتابت اين وقفنامه با تاريخ زندگي او کاملا هماهنگ است، اما اينکه اين نسخهاي که در دست ماست به خط خود او باشد معلوم نيست، بلکه از عبارت دومي که در حاشيه نسخه آمده برميآيد که اين رونوشت اصل است و شايد از روي خط او نوشته باشند؛

زيرا برخي اغلاط املائي در آن ديده ميشود.53- در وسط و پايان اين وقفنامه حدود چهل نفر از علماي نطنز و غير هم اين وقفنامه را تأييد و مهر و امضا کردهاند گوشواره طبی کافل که از اين جهت هم اين وقفنامه اهميت خاصي دارد.54- اين بانو احتمالاً همسر سيدحسن واقف بوده و گفته شده که ثروت سيدحسن واقف در اصل از آنِ همسرش بوده است.

حرّره العبد عبد الصمد بن محمد علاءالدين نطنزي.28.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است. استفاده از این محصول آسان، بدون درد و خونریزی است. بعد از چند روز مایع چرکین در آن جمع میشود و فرد درد زیادی را در این قسمت احساس میکند. در تولید اغلب بدلیجات از مادهی نیکل استفاده میشود که حساسیت زیادی را برای گوش ایجاد میکند. گوشواره طبی کافل شهد بما فيه. حرّره العبد علي بن معينالدين بن شيخ حسين و اخوه، عفياللّه عنهم.و هفت يا هشت تأييد ديگر که عبارتها و يا نام تأييدکنندگان درست خوانده نميشود. بن مظفر نطنزي.23. المقرّ الواقف المومي اليه، خلدت سيادته، اشهدني بما نسب فيه. حرّره العبد عبد الصمد بن محمد علاءالدين نطنزي.28. بحضور العبد الضعيف النحيف جناب سيادت گوشواره طبی کافل پناهي واقف مشاراليه اقرار و اعتراف نمود. حرّره العبد الضعيف مطهر بن محمد بن فضلاللّه الحسيني، عفي عنه.24. بر اين وقف گـواه شد محمد بن علاءالديـن نطنزي.26. احتمالاً تا الان متوجه شدهاید که چرا بر روی استفاده از گوشوارههای طبی تأکید زیادی داریم.

گوشواره بهداشتی کافل

از سوی دیگر در همان ابتدای سوراخ کردن، گوش حساسیت زیادی نسبت به برخی از بدلیجات موجود در بازار نشان میدهد. زیرا بلافاصله بعد از سوراخ شدن لاله، روزنههای زیادی در این قسمت وجود دارد که راه ورود میکروبها به داخل لالهی گوش را همواره میکنند. معرّب «پاتيله» به معني ديگ دهن فراخ يا مطلق ديگ.23- کنيزي بوده که سيدحسن واقف او را آزاد کرده است.

24- خانه و جايگاه ستوربانان و مهتران (در دستگاه پادشاهان مغول و خوانين و ثروتمندان آن دوره).25- اينجا دو کلمه است که درست خوانده نميشود.26- ظ.27- قريهاي ديگر از قراء نطنز که فعلا داخل شهر قرار گرفته است.28- بايد سراغش را از کتاب ميراث فرهنگي نطنز نگارش آقاي سيدحسين اعظم واقفي جلد مربوط به افوشته که هنوز چاپ نشده گرفت.29- ظاهرا مقصود سند و قباله است.30- شرح نصف ديگر بعدا خواهد آمد.31- آسيابها.32- اشقاص و حصص به يک معني است: گوشواره طبی کافل سهمها.33- اين بخش از وقفنامه که شامل موقوفات بر خانقاه و گنبد سبز، با خصوصيات و حدود آنهاست حاوي نامهاي مواضعي است که خواندن آنها براي کسي که اهل آن منطقه و آشناي با آن مکانها نباشد مشکل است از اينرو آن قسمت را نياورديم. در حالیکه این کار باعث نفوذ میکروبها به داخل لالهی گوش میشود.

خرید گوشواره کافل

شما تا زمان بهبودی کامل سوراخ لالهی گوش میتوانید از این گوشوارهی طبی استفاده کنید. تا 48 ساعت از حمام رفتن خودداری کنید.

بعد از سوراخ کردن گوش باید تا مدت ۲ روز از حمام کردن و یا شستشوی گوش خودداری کنید. اگر بخواهید تا بهبودی کامل زخم، هیچ گوشوارهای را روی گوش خود قرار ندهید، سوراخ بسته میشود. الف. پوست اطراف سوراخ گوش در جلو و پشت لاله گوش باید کاملا خشک باشد.ب. پیرسینگ پوست شما را می شکند و راه را برای مشکلاتی هموار می کند. اگر تا به حال از گوشواره استفاده نکردهاید

و گوش شما هیچ سوراخی ندارد و برای اولین بار گوش خود را سوراخ میکنید، بهترین راه برای شما استفاده از گوشوارههای طبی کافل است.

برای جلوگیری از پیچیدن گوشواره به ملحفه، روسری و یا لباس، بهتر است به سراغ طرحهای ساده بروید. حتی شاید احساس کنید گوشواره طبی کافل گوشهای شما قادر به تحمل گوشواره نیست و برای همیشه از خیر این زیورآلات بگذرید. این گوشواره باید بعد از سوراخ شدن به مدت یک ماه از گوش آویزان باشد.

برخی از افراد در همان روزهای اول بعد از سوراخ کردن گوش از بدلیجات استفاده میکنند.