سپتامبر 29, 2022

وابستگی و احتمالات

[ad_1]

یک نمودار گانت یک ابزار مفید برای تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی پروژه. این کمک می کند تا شما را به برنامه ریزی فعالیت ها و برنامه برای تکمیل وظایف. علاوه بر این, آن می تواند راهنمای شما در برنامه ریزی منابع برای هر فعالیت با توجه به تعداد و نوع منابع است.

هنگامی که یک پروژه در حال انجام است یک گانت چارت می تواند کمک به شما در نظارت بر پیشرفت پروژه. هر کار تکمیل نشده در برنامه می توان به شناسایی و اقدامات درمانی را می توان به قرار دادن کارهای دیگر به عقب در برنامه.

به عنوان شما ایجاد فعالیت برای پروژه شما متوجه خواهد شد متوالی و موازی فعالیت است. پی در پی فعالیت های در حال فعالیت اند به پایان خواهد رسید در دنباله. این کار باید قبل از تکمیل کار بعدی می تواند شروع شود. آنها وابسته به فعالیت های پس از آنها بستگی اتمام کار قبلی قبل از اینکه کار بعدی می تواند شروع شود. به موازات فعالیت های در حال فعالیت است که آغاز شده را می توان به صورت همزمان. آنها را در تکمیل هر وظیفه برای آنها آغاز شود. به این ترتیب مدیر این گزینه از زمانی که شروع به فعالیت به عنوان طولانی به عنوان آنها با برنامه ریزی پروژه مهلت. مزیت آن این است که مدیران می توانند برنامه ریزی فعالیت ها در طول دوره زمانی که منابع در دسترس هستند. خطر این است که مردم ممکن است تمایل به قرار دادن کردن فعالیت تا پایان و اگر تمام فعالیت های موازی در حال تحت فشار قرار دادند و به پایان آن ممکن است در نتیجه کمبود منابع است. برخی از فعالیت های موازی ممکن است وابسته به تکمیل برخی از وظایف قبل از آنها می توانید شروع به. وجود دارد دو نوع از وابستگی به در نظر گرفته شود سلف و جانشین فعالیت های. سلف فعالیت های حیاتی پس از این فعالیت هایی که اگر نه در زمان تکمیل خواهد شد تاثیر شروع این کار است. جانشین فعالیت هستند به همان اندازه به عنوان مهم پس از این را به شما بگویم تاثیر و پیامدهای آینده نگر وظایف اگر این فعالیت به اتمام است در برنامه. سازمان دیده بان هر دو وابستگی نزدیک است.

هنگامی که طراحی نمودار گانت شروع با لیست فعالیت های. با شروع فعالیت های عمده. شما می توانید گسترش فعالیت های عمده ای بعد در با زیرکار. در آغاز آن را حیاتی است که شما در نظر تمام فعالیت های عمده ای چون گم شده و عمده فعالیت می تواند به معنای سقوط این پروژه است. مجموعه برآورد مدت برای هر یک از فعالیت های عمده. برای ارائه برخی احتمالی را تخمین می زند. مثلا مردم می تواند بیمار, آب و هوای نامساعد و یا دیگر موقعیت های غیر قابل کنترل می تواند بوجود می آیند و تحت تاثیر برنامه های خود را. ارائه احتمالات کمک به حداقل رساندن تنظیم پروژه ضرب العجل. بسته به نوع پروژه و تجربه خود را احتمالات می تواند طیف وسیعی از دوازده تا بیست درصد از کل پروژه مدت. این یک استاندارد نیست و هر احتمالی اگر تا کنون بستگی به داوری مدیر پروژه. مدیریت و سهامداران سعی خواهد کرد برای کاهش زمان پروژه از دیگر پروژه طول می کشد و بیشتر هزینه های متحمل خواهد شد. مدیران پروژه و اعضای تیم را ترجیح می دهند زمان بیشتری به آنها اجازه می دهد برخی از انعطاف پذیری و زمان برای جبران حوادث پیش بینی نشده.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.