سپتامبر 29, 2022

چرا 30 روز تصدیق شکست و 40 روز برنامه های موفق

[ad_1]

تاکید به معنی ایجاد شرکت های تکرار. تکرار ضربان قلب تاکید است. آن است که نه فقط مادر یادگیری است; همچنین از تسلط بر هر مهارتی و ساخت آن دائمی است. هر آنچه که شما تأیید شما دوباره تأیید و هر آنچه که شما دوباره تأیید شما را تایید می کنند. تاکید یک نسخه از مثبت ایمان اقرار با هدف برنامه ریزی مجدد ذهن خود را برای موفقیت شخصی. خود را تصدیق ابزار قدرتمند برای توسعه شخصی خود جهت و خود دستاورد است. آن است که بخشی جدایی ناپذیر از قانون مراقبه است. شما تنها تأیید اصول و یا برنامه های شما می دانید درست است; در غیر این صورت خود را منطقی (آگاه) ذهن و ناخودآگاه (ناخودآگاه) ذهن خواهد بود در درگیری در نتیجه نافی تجلی میل خود و یا هر آنچه که شما در حال برنامه نویسی برای زندگی خود را. دهان خود را باید موافقت خود را با سر و سر خود را باید خط خود را با قلب.

اگر چه روانشناسان استدلال کرده اند که 21 روز طول می کشد به شکل یک عادت اما این به نظر می رسد که میزان شکست بالا. سی روز به نظر می رسد برای دریافت نتیجه بهتر است. اما بهترین نتیجه زمانی بدست تاکید است توسعه یافته به چهل روز. این موضوع تاکید این مقاله است.

جک کنفیلد در کتاب خود “اصول موفقیت“اظهار داشت که تصدیق را در 30 روز به کار می کنند. در عین حال ما باید متوجه میزان شکست بالا با 30 روز تصدیق. پس چرا ؟ پاسخ این است که یافت باز است و راز الهی موفقیت: کتاب مقدس. مانند آلبرت اینشتین گفت: “به من بگو, ذهن خدا و همه چیزهای دیگر جزئیات.”

در فوقالعاده و در این زندگی زمان می تواند همه چیز را. زمان است که مسائل زندگی و قوانین زندگی قوانین موفقیت است. زمان یک کپسول حاوی یک سری از وقایع است. سی روز تصدیق 10 روز از 40 و به همین دلیل 30 بالاتر شکست میزان در مقایسه با زمانی که به 40. در کتاب مقدس خدا با استفاده از 40 (روز ، ماه و یا سال) هنگامی که او تصمیم می گیرد برای ایجاد تغییرات عمده و یا انتقالی دوره. تعداد 40 غرفه برای دوره تحولات آزمایشی تست و مشروط.

مثلا زندگی حضرت موسی نوشت که پنج کتاب اول از کتاب مقدس بود تقسیم به سه بخش از چهل سال است. دپو 40 سال بود توسعه و بلوغ است. دوم 40 سال از عمر خود را برای پردازش و آموزش. 40 سال گذشته بود و برای حاکم یا رهبری است. موسی نیز صرف 40 روز بدون غذا در کوه سینا زمانی که او موفق به دریافت 10 فرمان از خداوند. سیل نوح به طول انجامید تا 40 روز. فرزندان اسرائیل سرگردان 40 روز در بیابان قبل از آنها ساخته شده آن را به سرزمین موعود. به نظر می رسد که ما باید 40 روز قبل از ما آن را به سرزمین وعده داده است. حضرت الیاس نیز رفت و به کوه سینا در قدرت از غذا می خوردند 40 روز قبلا به ملاقات پروردگار. عیسی روزه 40 روز و 40 شب قبل از او وسوسه شیطان در بیابان. پس از قیام عیسی از خداوند صبر برای 40 روز بر روی زمین قبل از او به آسمان صعود. این دوره از دوره کامل بارداری در انسان نیز 40 هفته است.

بله, آن طول می کشد تا 40 روز به طرح پیام و یا برنامه های معنوی خود را hard-drive برای تغییر و جلوه ای از نتایج به رخ می دهد. در غیر این صورت شما جزئی نتیجه یا هیچ موفقیت. این است دلیل که چرا اکثر 30 روز تصدیق یا مثبت اعترافات شکست به دلیل آن است که به اندازه کافی بلند به اثر رفتار اتوماتیک که قدرت موفقیت است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.