اکتبر 4, 2022

که Montezuma?

[ad_1]

این نام همچنین می توانید مشخص به عنوان رزول و او نهمین امپراتور آزتک مکزیک. Montezuma است به خصوص برای رویارویی با Hernán Cortés, اسپانیایی فاتح. او رهبر آزتک امپراتوری از 1502 تا زمان مرگ خود در سال 1520. در طول این زمان آزتک امپراتوری مرکزی از مکزیک به آنچه که امروز هندوراس در آمریکای مرکزی.

Montezuma رسیده آزتک تاج و تخت به عنوان یک جانشین عموی خود Ahuizotl. او در طول این زمان سازمان نظامی اعزامی که تمدید دامنه آزتک ها نفوذ او نیز ساخته شده است خشم در میان قبایل مختلف در منطقه بودند که حاضر به پرداخت ادای احترامات که Montezuma خواستار شدند. این خشم را در میان دیگر شرایطی بود آنچه به اسپانیایی conquistadores ارسال Aztec tribe.

ما نمی توانیم به بحث در مورد Montezuma بدون اشاره به عمیق خود را اعتقاد به خدا Quetzalcoatl. آزتک انتظار بازگشت Quetzalcoatl سفید ریشو خدا که حکومت تل تک امپراتوری. برخی از مورخان نشان می دهد که Quetzalcoatl بود, در واقع یک وایکینگ که وارد مکزیک قبل از کلمب. افسانه Quetzalcoatl مذاکرات در مورد یک خدا که با او به ارمغان آورد دانش از دست زدن به فلز و زمانی که به دنبال به آزتک ها codex این تصویر نگاری نمایندگی از خدا Quetzalcóatl شبیه تصویر یک نوردیک فرد است.

هنگامی که اسپانیاییها وارد به مکزیک و Montezuma شنیده در مورد سفید ریشو مردان پس از رسیدن به مکزیک توسط دریا شرقی او به اشتباه معتقد بودند که خدا Quetzalcoatl بازگشته بود. Hernán Cortés آگاه بود از این اعتقاد و با استفاده از آن در استفاده در طول سفر خود را در سراسر مکزیک است.

زمانی که Cortés وارد آزتک شهرستان Tenochtitlan او دریافت شده توسط Montezuma و دعوت به کاخ امپراتور. Cortes با استفاده از آزتک ها مهمان نوازی ساخته شده Montezuma خود زندانی است. Montezuma تحویلی به اسپانیایی ها به دست آورده گسترده خشم در میان آزتک مردم است. گفته شده است در تواریخ است که زمانی که او در تلاش بود برای ایجاد یک سخنرانی عمومی او حمله کردند و با سنگ و فلش از جمعیت است. زخم های ناشی از این وضعیت منجر به مرگ او پس از سه روز. آزتک تاج و تخت شد و سپس به Cuitláhuac که گذشت مدت کوتاهی پس از به دلیل آبله بیماری همه گیر آورده به مکزیک توسط اسپانیایی ها.

آزتک شورش مجبور اسپانیایی ها از Tenochtitlan به سمت منطقه از تلاکسکالا جایی که آنها امضا پیمان با tlaxcaltecas. این افراد به کمک تقویت نیروهای اسپانیایی و همچنین شهردار نقش در این ارسال Tenochtitlan.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.