ژوئن 30, 2022

سایت برای دانلود زیرنویس ها برای فیلم ها به راحتی

از آنجایی که عالم عملاً در اکنون مخلوط فرهنگی است , وقتی که شما توانا به فهم گویش نیستید , صرفا چیزی که می‌تواند شما‌را در لذت بردن از فیلم ها قرار دهد زیرنویس هاست . جدا از همگی این مزایا , در حالتی که صدای فراوان دورنما دوچندان باشد , یا این که برخی از بازیگران زبان دارا هستند , می‌توانید فیلم …