دسامبر 5, 2020

ترکیه: کشف میدان گاز طبیعی منجر به همکاری با ایران و روسیه می‌شود

به گزارش خبرگزاری رویترز، «برات آلبایراک» روز سه‌شنبه افزود: کشورهایی که سال‌ها با آنها همکاری داشتیم، ایران و روسیه هستند. این دوره جدید برای ترکیه ممکن است …