دسامبر 4, 2022

هوای ۶ شهر ناسالم است

[ad_1] شهرام سپهرنیا روز چهارشنبه با بیان این مطالب افزود: هوای شهرهای بیرجند با شاخص ۲۲، سنندج ۲۵، گرگان ۲۶، اردبیل ۲۹، یاسوج ۳۱، زنجان ۳۲، ایلام ۴۶ و رشت ۵۰ پاک است. وی اظهار داشت: همچنین هوای شهرهای یزد با …