نوامبر 26, 2020

همراهی علوم انسانی و علوم پزشکی گره‌گشای حوزه سلامت

به گزارش روز یکشنبه فرهنگستان علوم پزشکی، دکتر باقر لاریجانی در وبینار علوم انسانی سلامت با یادآوری اهمیت پرداختن به مسایل حوزه سلامت از منظر علوم انسانی افزود: هدف علوم انسانی …