نوامبر 29, 2022

رئیس مجمع نمایندگان یزد: مباحث اقتصادی با قید فوریت پیگیری می‌شود

[ad_1] به گزارش ایرنا، سیدجلیل میرمحمدی یکشنبه در نشست مدیران دستگاه‌هایاقتصادی استان یزد با بیان اینکه مجلس یازدهم نگاه ویژه ای به مسایل اقتصادی دارد از مدیران …